Milí užívatelia!

Dva roky skúseností a množstvo vašich spätných väzieb sa pretavilo vo výsledku novej aplikácie. Práve MoreApp je priestor kde nájdete všetky potrebné informácie o okolí a službách, ktoré vám v TwinCity a okolitej zóne každodenne ponúkame. Vaša spätná väzba je však naďalej veľmi dôležitá pre zlepšovanie našich služieb!

Zaregistrujte sa už dnes a využívajte množstvo výhod! Nezabudnite, ak v Twin City pracujete, registrujte sa pomocou firemného emailu pre využívanie všetkých výhod!

Tešíme sa na vás v MoreApp!

More by HB Reavis Team

Dear users!

Two years of experience and a lot of your feedbacks transformed into the result of the new app. MoreApp is a space where you can find all the necessary information about the surrounding area and services we offer you every day in the TwinCity zone. However, your feedback remains a very important part for improving our services!

Register today and enjoy many benefits! Remember, if you work in Twin City, sign up with your corporate email to enjoy all the benefits!

We look forward to seeing you in MoreApp!

More by HB Reavis Team